Јапонија е позната по тоа што се многу уредни и што се грижат за чистотата во својата земја, односно секој град и секоја установа.

Секоја земја има свои обичаи и свои правила кои мора да ги почитуваат сите кои живеат во неа. Додека за едни земји нешто делува необично, за други тоа е сосема во ред и нормално. Сепак, не би било интересно ако е поинаку, зарем не?

Една од земјите која има чудни правила секако е Јапонија. Покрај тоа што во оваа земја плаќате парична казна ако со автомобил испрскате пешак или што е забрането да живеете одвоено од сопругата или сопругот без оправдана причина, во Јапонија постои и едно правило кое делува тешко остварливо, но на Јапонците им оди од рака.

Имено, во Јапонија на улиците речиси да нема канти за отпадоци, ни улични чистачи, но се е многу чисто и на улицата нема да забележите празни ќеси или отпушоци.

Јапонија е позната по тоа што се многу уредни и се грижат за чистотата на својата земја, односно секој град и секоја установа.