– Станува збор за рутинска посета на брод кој е дел од американската морнарица. Во согласност со Поморскиот законик, ова одобрение е во надлежност на Владата – рече министерот за одбрана Марио Баножиќ, образложувајќи ја одлуката.

Одредбите на поморскиот законик предвидуваат, имено, дека странски нуклеарни воени бродови и странски воени бродови со нуклеарно оружје можат да бидат овластени да влезат во внатрешните морски води на Хрватска и да престојуваат во хрватските пристаништа, а ова одобрение го дава Владата на Република Хрватска. Со претходно мислење на органот на државната управа надлежен за нуклеарна безбедност, министерството надлежно за работите од одбраната и министерството надлежно за поморските работи.