Поаѓајќи од своите длабоко всадени фашисоидни предрасуди кон Албанците, академик Катица Ќулафкова, убедена дека пандемијата од КОВИД-19 ќе се шири само меѓу албанското население, уште на самиот почеток на болеста, ќе ја даде следната изјава: “Соживотот ќе го плаќаме со живот”. Според тоа, не е неочекуван нејзиниот и не само нејзиниот став, врзан со иднината на МАНУ.

За актуелните проблеми во МАНУ, кои не се нови и за пошироката јавност непознати, во вчерашната колумна објавена во весникот ЛАЈМ, пошироко и аргументирано, пишуваше и академик Абдулменаф Беџети.